Aktuelnosti

10
Nov
2021
Istraživački tim Montenegrin Social Science Lab-a organizovao je u srijedu, 10. novembra, "Istraživački dan" na Univerzitetu Mediteran u okviru kojeg je studentima i studentkinjama predstavljena primjena eyetracking tehnologije, te kapaciteti prve laboratorije za ...
26
Apr
2021
Komisiju za nagradu „Vučina Vasović“, koja se dodjeljuje u čast čuvenog politikologa crnogorskog porijekla, čine Damir Kapidžić, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Olivera Komar, ...
01
Apr
2021
Labaratorija za društvena istraživanja MSSLab pruža infrastrukturnu i finansijsku podršku jednom projektu prikupljanja podataka koji će se sprovesti u Crnoj Gori. Prihvatljivi istraživački projekti uključuju i kvalitativnu i kvantitativnu metodologiju, uključ ...