Eye tracking

Eye tracking je tehnologija koja bilježi aktivnosti oka, pružajući uvid u to gdje ljudi gledaju, koliko dugo i na čemu zadržavaju pogled, šta ignorišu, kada trepću i kako reaguju na različite stimulanse.
 
Informacije prikupljene ovom metodom vrijedan su nalaz prilikom unapređenja komunikacione i biznis strategije, kao i prilikom analize ponašanja pojedinaca i društvenih grupa.

Mogućnosti

Eye tracker, sofisticirani uređaj, smješten najčešće ispred posmatrača, uz pomoć infracrvenih zraka prati aktivnost očne jabučice ispitanika. Primjenom posebnog softvera, prikupljene podatke je moguće analizirati, vizualizovati i interpretirati na više načina. Najčešći metod interpretacije jeste analiza vizuelne putanje jednog ili više ispitanika na prikazanom audio-vizuelnom materijalu.

Primjena
eyetracking
tehnologije

Ponašanje potrošača i procesi donošenja odluka vezanih za kupovinu snažno su vođeni nesvjesnim emocionalnim reakcijama i drugim moždanim procesima koji ne mogu biti izmjereni korištenjem klasičnih istraživačkih metoda.

Eye tracking tehnologija pruža uvid upravo u nesvjesne reakcije i motivaciju ispitanika, omogućavajući precizno mjerenje, analizu i optimizaciju potencijala pažnje i reakcije potrošača.

Precizne informacije

Uz pomoć eye tracker-a moguće je ustanoviti da li je vizuelna kompozicija – raspored elemenata i informacija na materijalima za oglašavanje- kreirana na najefikasniji način tako da okupira pažnju potrošača, i ako nije, kako je moguće unaprijediti sadržaj.

Ova tehnologija koristi se prilikom evaluacije i testiranja TV reklama, fotografija, usluga i proizvoda, veb sajtova, sadržaja na društvenim mrežama, planiranja zakupa online prostora.

Pored marketinga, eye tracking tehnologija se primjenjuje u akademskim istraživanjima iz oblasti političkih nauka, komunikacija, psihologije, sociologije.