Pristiglo osam istraživačkih prijedloga za nagradu “Vučina Vasović”

Tročlana komisija za evaluaciju istraživačkih projekata za nagradu “Vučina Vasović” imala je zadatak da od osam pristiglih, odabere najbolji prijedlog.

Zasijedanje komisije za evaluaciju pristiglih istraživačkih projekata u okviru nagrade “Vučina Vasović”

Komisiju su činili Damir Kapidžić, vanredni profesor na Fakultetu politikih nauka Univerziteta u Sarajevu, Olivera Komar, vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore i Bojan Todosijević, viši naučni saradnik na Institutu društvenih nauka u Beogradu.

Uskoro će biti predstavljen mladi istraživač i njegov prijedlog koji će biti podržan u okviru projekta “Montenegrin Social Science Lab”.