DeFacto Consultancy

Agencija za istraživanje specijalizovana za društvena, komercijalna istraživanja, ispitivanje javnog mnjenja, predizborna i postizborna istraživanja

Analizirajte svoju ciljnu populaciju

DeFacto sprovodi istraživanja koristeći kvalitativne, kvantitativne i mješovite metode koje, u zavisnosti od potreba, pružaju detaljnu analizu određene oblasti, tržista i ciljne publike

Kvantitativne istraživačke tehnike

Statistički podaci pružaju nalaze neophodne za planiranje poslovnih odluka, razvoj biznis strategija ili nalaze o percepciji ljudi o određenoj temi.

Kvalitativne istraživačke tehnike

Dublji nalaz o ponašanju ljudi, birača, njihovim stavovima i motivaciji za donošenje određenih odluka.

Mješovite istraživačke tehnike

Primjena različitih istraživačkih metoda omogućavaju sveobuhvatniji nalaz.

Inovativne istraživačke metode

Istraživački tim DeFacto otvorio je prvu laboratoriju za društvena istraživanja (Montenegrin Social Science Lab), opremljenu savremenom tehnologijom. Testiranjem predviđenih audio-vizualni materijala sa eyetracking tehnologijom, klijentima omogućavamo usklađivanje biznis strategije sa potrebama i željama ciljne publike.

Značajni istraživački projekti

Crnogorska nacionalna izborna studija (Montenegrin National Election Study) je prvo sistematično i longitudinalno istraživanje izbornog ponašanja u Crnoj Gori koje se sprovodi sa ciljem prikupljanja relevantnih i uporedivih podataka o političkom ponašanju u Crnoj Gori. Detaljnije o MNES-u.

Publikacije

Aktuelnosti

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora