Podaci

- Montenegrin national election study -

U ovom dijelu je moguće preuzimanje integralnih baza podataka uz poštovanje uslova korišćenja.

Trenutno su dostupne dvije baze. Prva je integralna baza iz 2012. godine.

CSES upitnik

Druga dostupna baza je dio istraživanja iz 2016. godine. Dostupan je dio koji se odnosi na nacionalno relevantna pitanja. Dio baze koji sadrži CSES modul će biti dostupan nakon što se objavi na sajtu ovog programa. Naime, kao članica CSES grupe, MNES studija poštuje pravila grupe, koja, između ostalog podrazumijevaju prvenstvo objavljivanja na CSES internet prezentaciji. Očekuje se da će ovaj dio baze biti dostupan na proljeće 2017. godine.

MNES upitnik

Prije preuzimanja baze, neophodno se registrovati. Nakon toga primićete mail sa linkom za preuzimanje podataka (paket koji sadrži bazu, codebook i kontekstualizaciju).

O DeFactu

De Facto Consultancy je lokalna agencija osnovana 2009. godine koja se specijalizuje u društvenim istraživanjima, uključujući praćenje javnog mnjenja, istraživanje raznih društvenih pojava i fenomena kao što su funkcionisanje političkog sistema i demokratije, transparentnost i korupcija, modernizacija društva, ljudski kapital i transformacija sistema vrijednosti, te pred i post izborne studije. Posebna aktivnost su istraživanja tržišta, web dizajn i programiranje. U prethodnom periodu realizovala je veliki broj projekata sa partnerima koji dolaze iz različitih oblasti. U De Factu se posebna pažnja posvećuje kvalitetu prikupljanja podataka i njihovoj obradi u skladu sa najboljom uporednom praksom. De Facto koristi značajno naučno iskustvo članova tima kako bi svojim klijentima obezbijedio proizvod u skladu sa najvišim evropskim i svjetskim standardima. Internet prezentacija agencije je dostupna na adresi: www.defacto.me 

Uslovi korišćenja

MNES podaci su otvoreni i stoje na raspolaganju cjelokupnoj zainteresovanoj naučnoj i laičkoj javnosti.

Pored osnovnih principa akademske etike, postoje dva konkretna uslova korišćenja baza:

  1. Referiranje na izvor u adekvatnom obliku za konkretnu publikaciju. Referenca mora da sadrži naziv programa „Montenegrin National Election Study“ i internet adresu sa koje je preuzeta baza (https://defacto.me).
  2. Informisanje projektnog tima o objavljenom radu (ili bilo kojoj drugoj vrsti publikacije) kako bi se on uvrstio u MNES bibliografiju.
© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora