MNES tim

- DeFacto podržava otvoren pristup podacima -

Olivera Komar

je koordinatorka MNES-a. Ona je jedna od suvlasnica agencije DeFacto Consultancy i profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Osnovne oblasti njenog istraživanja su politička participacija, posebno glasanje i motivacija birača. Autorka je niza radova iz oblasti političkog ponašanja i knjige Birači u Crnoj Gori: Faktori izborne i partijske preferencije.

Kontakt: olivera@defacto.me

Slaven Živković

je izvršni direktor Agencije DeFacto i doktorant iz oblasti političkih nauka na Johannes Gutenberg Univerzitetu u Mainzu, Njemačka. Više godina radio je na GESIS institutu za društvene nauke, kao naučni saradnik I član sekretarijata projekta Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Objavio je više radova iz oblasti političkog ponašanja.

Kontakt: slaven@defacto.me

Nemanja Stankov

je saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. Doktorirao je na Centralno-evropskom univerzitetu (CEU) u oblasti političkih nauka, na temu “Democracy under threat: Understanding mass appeal for undemocratic parties and practices”.

Kontakt: nemanjaastankovv@gmail.com

Nemanja Batrićević

je saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. Doktorirao je na Centralno-evropskom univerzitetu (CEU) u oblasti političkih nauka, na temu “Ethnicity and Electoral Politics: The Role of Contextual Factors in Voting and Citizen-Party Linkage”.

Kontakt: nbatricevic@yahoo.com

Projektni tim posebnu zahvalnosti duguje Bojanu Todosijeviću iz Instituta za društvene nauke u Beogradu i Dave-u Howell-u sa Univerziteta u Mičigenu.

O DeFactu

De Facto Consultancy je lokalna agencija osnovana 2009. godine koja se specijalizuje u društvenim istraživanjima, uključujući praćenje javnog mnjenja, istraživanje raznih društvenih pojava i fenomena kao što su funkcionisanje političkog sistema i demokratije, transparentnost i korupcija, modernizacija društva, ljudski kapital i transformacija sistema vrijednosti, te pred i post izborne studije. Posebna aktivnost su istraživanja tržišta, web dizajn i programiranje. U prethodnom periodu realizovala je veliki broj projekata sa partnerima koji dolaze iz različitih oblasti. U De Factu se posebna pažnja posvećuje kvalitetu prikupljanja podataka i njihovoj obradi u skladu sa najboljom uporednom praksom. De Facto koristi značajno naučno iskustvo članova tima kako bi svojim klijentima obezbijedio proizvod u skladu sa najvišim evropskim i svjetskim standardima. Internet prezentacija agencije je dostupna na adresi: www.defacto.me 

Uslovi korišćenja

MNES podaci su otvoreni i stoje na raspolaganju cjelokupnoj zainteresovanoj naučnoj i laičkoj javnosti.

Pored osnovnih principa akademske etike, postoje dva konkretna uslova korišćenja baza:

  1. Referiranje na izvor u adekvatnom obliku za konkretnu publikaciju. Referenca mora da sadrži naziv programa „Montenegrin National Election Study“ i internet adresu sa koje je preuzeta baza (https://defacto.me).
  2. Informisanje projektnog tima o objavljenom radu (ili bilo kojoj drugoj vrsti publikacije) kako bi se on uvrstio u MNES bibliografiju.
© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora