Pretvaramo brojke u priče

Usluge koje pružamo

Istraživanje javnog mnjenja (stavova, povjerenja, uvjerenja i mišljenja), uključujući istraživanja političkog javnog mnjenja

Razvoj komunikacionih strategija i izgradnje imidža u odnosu na podatke o ciljnoj grupi kojoj se poruke komuniciraju i testiranje poruka

Istraživanja za potrebe segmentacije tržišta, određivanja cijene, oglašavanja i razvoja proizvoda

Istraživanje zadovoljstva klijenata i kupaca

DeFacto sprovodi B2B istraživanja, koristeći sveobuhvatnu bazu podataka o pravnim licima registrovanim u Crnoj Gori

DeFacto sprovodi istraživanja koristeći kvalitativne, kvantitativne i mješovite metode.

Kvantitativne metode se uglavnom primjenjuju za estimaciju prevalenci određenih pojava, ili drugim riječima da izmjere – koliko je nečega. Takođe, koristeći inferencijalnu statistiku, moguće je utvrditi vezu među detektovanim pojavama. Kvalitativne metode se uglavnom koriste za bolje razumijevanje određenih pojava, tj. kako bi se odgovorilo na pitanje zašto se nešto dešava.

Kvantitativne istraživačke tehnike

CATI

Computer-assisted telephones interviewing je način prikupljanja podataka telefonskim putem, uz pomoć kompjutera. Ispitanici bivaju nasumično izabrani iz baze telefonskih brojeva, nakon čega im obučeni anketari postavljaju pitanja iz upitnika i odgovore unose u kompjuter. DeFacto posjeduje bazu od preko 950.000 fiksnih i mobilnih telefona, registrovaih u Crnoj Gori, što omogućava visoku reprezentativnost dobijenih nalaza. Takođe, telefonsko istraživanje je brže od terenskog, i samim tim pogodno za kratka istraživanja kod kojih je prioritet što prije dobiti rezultate.

Computer-assisted personal interviewing je najpouzdaniji i najprecizniji način prikupljanja podataka za crnogorske prilike. Podaci se prikupljaju tako što anketar lično obilazi nasumice odabrana domaćinstva i anketira slučajno izabranog ispitanika. Podatke unosi na tabletu, što omogućava kvalitetnu kontrolu (pored logičke, moguća je i kontrola dužine odgovora, GPS praćenje kretanja tableta i sl.)

CAPI

CAWI

Computer-assisted web interviewing predstavlja online anketiranje. Ispitanici popunjavaju anketu koja im je upućena putem mail-a, sms poruke, ili putem linka koji je distribuiran na društvenim mrežama. Ova tehnika istraživanja omogućava prikupljanje velikog broja odgovora, praktično u realnom vremenu i smatra se budućnošću anketiranja. DeFacto ulaže značajne napore u inovacije kada je u pitanju internetom posredovano anketiranje.

Paper and pencil interviewing predstavlja prikupljanje podataka upotrebom štampanog upitnika. Anketari na terenu intervjuišu ispitanike licem u lice (face-to-face) bilježeći njihove odgovore u štampani upitnik, nakon čega se prikupljeni podaci unose u bazu. Tehnika je pogodna za intervjuisanje nepovjerljivijih ispitanika, ali polako izlazi iz upotrebe.

PAPI

Kvalitativne istraživačke tehnike

Studija slučaja

Studija slučaja podrazumijeva dubinsko ispitivanje određenog slučaja. Po prirodi ovaj metod je idiografski i u osnovi deskriptivan. Cilj analize je prikupljanje velikog broja informacija o određenom fenomenu koji često reflektuje društvene prakse, institucionalne mehanizme i društvene obrasce.

Analiza dostupnih dokumenata i literature (Desktop research) podrazumijeva pretragu, analizu i strukturisanje informacija o temi istraživanja iz relevantnih izvora. Istraživački tim analizira dostupne baze podataka, zvanične podatke, izveštaje javnih i privatnih institucija, sistematizujući postojeće znanje, najčešće kao prvi korak daljem istraživanju.

Desktop research

Dubinski intervju

Dubinski intervju je metod za ispitivanje ličnih stavova, uvjerenja i vrijednosti koje omogućava sagovorniku da detaljnije iznese i obrazloži svoje mišljenje, bez uticaja grupe. Dubinski intervju se sprovodi u formi neformalnog razgovora, nestruktuiranog, polu-strukturiranog ili struktuiranog intervjua. Najčešće se primjenjuje kada sagovornik ima određeno specijalističko znanje i informacije o temi istraživanja.

Grupni razgovori o određenoj temi, pojavi ili proizvodu. Ispitanici se biraju na način da svojim karekteristikama odgovaraju profilu ciljne grupe čiji stav nas interesuje. Moderator najčešće podstiče slobodan tok konverzacije u formi polu-struktuiranog grupnog intervjua. Rezultat nisu samo prikupljeni stavovi, već i uočena dinamika među ispitanicima.

Fokus
grupe

Tajni
kupac

(Mystery Shopper) je efikasan način za evaluaciju kvaliteta usluge klijenta. Sprovodi se na način što se obučeni anketari pojavljuju u ulozi kupca klijentovih usluga i tako prikupljaju relevantne informacije o kvalitetu usluge i proizvoda koje klijent nudi. Mystery shopping je posebno prigodan za prodajne lance, banke, hotele, bioskope, restorane.

Eye tracking

Eye tracking je tehnologija koja bilježi aktivnosti oka, pružajući uvid u to gdje ljudi gledaju, koliko dugo i na čemu zadržavaju pogled, šta ignorišu, kada trepću i kako reaguju na različite stimulanse. Informacije prikupljene ovom metodom vrijedan su nalaz prilikom unapređenja komunikacione i biznis strategije, kao i prilikom analize ponašanja pojedinaca i društvenih grupa.
Klijenti koji su nam ukazali povjerenje
© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora