UNICEF

Istraživanje o položaju mladih u Crnoj Gori imalo je za cilj prikupiti podatke koji će pomoći donosiocima odluka da bolje budu informisani o ovom pitanju tokom pripreme nove Strategije za mlade Crne Gore. Kroz ovo istraživanje, prikupljeni su podaci o stavovima mladih u vezi sa nizom važnih tema koje se odnose na njihovo obrazovanje, kako formalno tako i neformalno. Takođe, mladi su zaduženi za procjenu funkcionalnosti usluga za mlade u Crnoj Gori i vlastitu ulogu unutar tih usluga. Pitanja su se takođe fokusirala na oblasti učešća mladih i demokratskih vrijednosti, načina na koji mladi u Crnoj Gori traže informacije, stepen medijske pismenosti, kao i da li i u kojoj mjeri vode računa pri korišćenju interneta i očuvanju ličnih podataka. Teme kao što su mobilnost mladih, društvena polarizacija, kako mladi provode slobodno vrijeme i njihovi pogledi na zdravlje takođe su istražene.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora