Misija OEBS-a u Crnoj Gori

DeFacto Consultancy je sproveo obimnu analizu medijskog monitoringa tokom perioda od 3 godine za 13 medijskih kanala (štampanih, internet portala i televizijskih kanala), kao i nacionalno reprezentativni uzorak od 1000 ispitanika za istraživanje javnog mnjenja, čiji je cilj bio procijeniti prirodu uticaja medijskog izvještavanja na stavove, mišljenja i kasnije ponašanje građana. Istraživanje javnog mnjenja je uključivalo istraživački eksperiment koji je dizajnirala DeFacto agencija. Projekat je imao dva osnovna cilja. Prvi je bio da dublje sagleda kako su crnogorski mediji do sada izvještavali o slučajevima rodno zasnovanog nasilja. Drugi cilj bio je da procijeni uticaj neetičkog izvještavanja koje ne poštuje novinarske profesionalne standarde na stavove građana o ovoj temi. Za postizanje oba cilja bilo je potrebno primijeniti inovativan i različit pristup pri sakupljanju podataka i analizi.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora