Prezentovani nalazi istraživanja Stavovi građana o evropskim integracijama i procesu pristupanja Evropskoj uniji

Agencija za istraživanje javnog mnjenja DeFacto Consultancy je, za potrebe Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, sprovela deveti talas istraživanja o stavovima građana o evropskim integracijama i procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Izvršni direktor DeFacto Consultancy, Stevan Kandić, kazao je da su rezultati istraživanja pokazali da tri četvrtine građana, odnosno, njih 75.5% ima pozitivan stav o Evropskoj uniji, što je skoro 4% više nego u junu 2021. godine.

“Zabilježen je i rast broja građana koji podržavaju pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, njih je 74.6%. Istovremeno, broj građani koji snažno podržavaju pristupanje EU dostigao je gotovo rekordni nivo od 41.7%”, naveo je Kandić.

On je saopštio da oko tri četvrtine ispitanika smatra da će članstvo Crne Gore u EU njima lično donijeti više koristi nego štete.

“Od onih koji bi izašli na hipotetički referendum o pristupanju Crne Gore EU, 80.2% bi glasalo u prilog pristupanju“, objasnio je Stevan Kandić, direktor agencije „DeFacto“ tokom prezentacije rezultata istraživanja. Trećina građana vidi Evropsku uniju kao ključnog partnera Crne Gore i najvećeg stranog donatora. „A 37.2% tvrdi da je EU pokazala najviše solidarnosti prema Crnoj Gori u borbi protiv COVID-19 epidemije“, rekao je Kandić.

Sa druge strane, više od polovine (53.6%) ispitanika smatra da se Crna Gora kreće veoma sporo ili da se ne kreće dovoljno brzo ka EU, što je za 13% više nego krajem 2020. godine.

Kvantitativno istraživanje „Stavovi građana o evropskim integracijama i procesu pristupanja Evropskoj uniji“ sprovedeno je u periodu od 19. novembra do 4. decembra 2021. godine, na uzorku od 1.000 građana, sa mogućnošću statističke greške od +/-3.1 odsto.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora