Predstavljanje MSSLab-a studentima Univerziteta Mediteran

Predstavnici DeFacto Consultancy organizovaće “Istraživački dan” za studente i studentkinje u srijedu, 10. novembra na Univerzitetu Mediteran, sa početkom u 12 sati u cilju predstavljanja prve laboratorije za društvena istraživanja u Crnoj Gori i projekat “Montenegrin Social Scence Lab – MSSLab-a”.

Laboratorija, otvorena sa ciljem podsticanja istraživačke djelatnosti i inovacija u društvenim naukama, omogućava mladim istraživačima i akademskoj zajednici sprovođenje eksperimentalnih istraživanja, istraživanja iz oblasti marketinga i dizajna, političke komunikacije, psihologije, sociologije, UX i veb dizajna.

Poslednjih godina, kao najnoviji trend primjene digitalnih tehnologija u istraživanju tržišta koristi se metod putem kojeg se prate reakcije ljudskog oka, ukazujući kako ciljna grupa reaguje na reklamne stimulanse.

Montenegrin Social Scence Lab – MSSLab prva je laboratorija u Crnoj Gori za sprovođenje istraživanja uz primjenu eyetracking tehnologije, o čemu će istraživački tim razgovarati sa studentima, nakon čega će biti u prilici da testiraju eyetrackere i vizuelni sadržaj.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora