Objavljena analiza Percepcija medija i klimatskih promjena na Zapadnom Balkanu

Albany Associates, organizacija sa sjedištem u Londonu, objavila je regionalnu analizu Percepcija medija i klimatskih promjena na Zapadnom Balkanu, za čije je potrebe agencija DeFacto Consultancy sprovela prikupljanje podataka u Crnoj Gori, na uzorku od 1008 ispitanika.

Pored Crne Gore, istraživanje je obuhvatalo i ostale države Zapadnog Balkana, a sprovedeno je u dva talasa, krajem 2019. i krajem 2020. godine.

Analiza adresira značajna pitanja koja se tiču izvještavanja medija, konzumacije medijskog sadržaja, dezinformacija i uticaja medijskog izvještavanja na ličnu perspektivu klimatskih promjena pojedinaca koji žive na Zapadnom Balkanu.

Kompletan izvještaj dostupan je u nastavku.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora