Istraživački tim MSSLab-a predstavio studentima i studentkinjama mogućnosti laboratorije i eyetracking tehnologiju

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore održan je “Istraživački dan” u petak, 15. oktobra, a članovi projektnog tima predstavili su studentima i studentkinjama mogućnosti prve laboratorije za društvena istraživanja u Crnoj Gori.

Prezentovanje “Montenegrin Social Science Lab – MSSLab”

“Istraživački dan” organizovan je u cilju približavanja akademskoj zajednici, studentima i studentkinjama, kao i mladim istraživačima nove istraživačke tehnike koje su u skladu sa evropskim i svjetskim standardima.

Govoreći o cilju projekta “Montenegrin Social Science Lab – MSSLab” i kapacitetima laboratorije, programski koordinator, Nemanja Stankov, ukazao je na prednosti sprovođenja istraživanja u Crnoj Gori, predstavio eyetracking tehnologiju kojom je laboratorija opremljena, te o benefitima njene primjene u naučnim, ali i komercijalnim istraživanjima.

Studenti i studentkinje su, nakon prezentacije, bili u prilici da testiraju vizuelni sadržaj iz oblasti političkog komuniciranja, kao i marketinga.

Testiranje eyetracking tehnologije na Fakultetu političkih nauka
© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora