Percepcija policije u Crnoj Gori 2021

Misija OEBS-a u Crnoj Gori

Konsultantska agencija DeFacto je sprovela tri talasa istraživanja o percepciji Policijskog odjeljenja u Crnoj Gori (prvo je sprovedeno u decembru 2019. godine, a drugo u novembru 2020. godine). Ispitivanje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika. Pitanja vezana za sigurnost, ulogu policije u zajednici i korupciju među policijskim službenicima bila su obuhvaćena u upitniku.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora