Misija OEBS-a u Crnoj Gori

U 2020. godini, DeFacto Consultancy agencija je sprovela istraživanje percepcije javnosti u vezi stavova građana Crne Gore prema Upravi policije. Ovo istraživanje se uglavnom fokusiralo na način na koji građani percipiraju glavne prijetnje njihovoj ličnoj sigurnosti, zabrinutost za sigurnost u njihovim lokalnim zajednicama i na nacionalnom nivou, njihove stavove prema različitim institucijama i šire napore u reformi policije. Cilj je bio prikupiti podatke i izvesti analizu perspektive javnosti o policijskim pitanjima u Crnoj Gori. Ove informacije su trebale olakšati identifikaciju oblasti za poboljšanje i informisati buduće strategije za suočavanje sa izazovima koji su identifikovani.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora