Misija OEBS-a u Crnoj Gori

Konsultanska agencija DeFacto je sprovela talas istraživanja 2023. godine o percepciji Državnog tužilaštva u Crnoj Gori. Ispitivanje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1002 ispitanika i ispitanica. Pitanja vezana za povjerenje u Tužilaštvo kao i efikasnost rada te institucije bila su obuhvaćena u upitniku.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora