Forum MNE

Analiza stavova i vrijednosnih usmjerenja crnogorskih srednjoškolaca rezultat je istraživanja koje je sprovedeno u periodu od novembra 2016. do januara 2017. godine. Forum MNE i Agencija DeFacto, uz podršku Direkcije za mlade (Ministarstvo sporta), definisali su nekoliko tema koje su obuhvaćene istraživanjem. Istraživanje je takođe dio projekta “Prevencija radikalizacije mladih na sjeveru Crne Gore kroz rad s mladima”, podržanog od strane Američke ambasade u Podgorici. Korištene su kvalitativne metode istraživanja: 14 fokus grupa sa srednjoškolcima, gdje je cilj ovog metoda bio podsticanje otvorenog razgovora među učesnicima u formi polu-strukturiranih grupnih intervjua; 17 dubokih, polu-strukturiranih intervjua sa predstavnicima institucija, vjerskih organizacija i organizacija civilnog sektora s ciljem razumijevanja što odabrane javne ličnosti misle o mladima i kako ocjenjuju njihov uticaj na ponašanje i oblikovanje vrijednosti vršnjaka.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora