Vestministerska fondacija za demokratiju

Agencija DeFacto Consultancy sprovela je sveobuhvatno istraživanje koristeći kombinovanu metodologiju kako bi prikupila podatke iz različitih izvora, osiguravajući temeljnu analizu nasilja nad ženama u politici. Istraživanje je sprovedeno pomoću sljedećih ključnih komponenata:

  • Istraživanje javnog mnjenja
  • Dubinski intervjui sa istaknutim licima iz crnogorske politike
  • Fokus grupe iz omladinskih krugova političkih partija
  • Monitoring medijskih izvora i komentara sa društvenih mreža i portala
  • Desk istraživanje postojeće literature
© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora