NVO 35 mm

DeFacto Consultancy agencija je sprovela istraživanje o Digitalnoj agendi Crne Gore u saradnji sa NVO 35 mm. Sprovedeno je takozvano “desk” istraživanje, kao i duboke intervjue i fokus grupe sa zainteresovanim stranama. Ovo istraživanje je deo Opservatorije za digitalnu agendu i sprovedeno je u 5 zemalja Zapadnog Balkana. DeFacto Consultancy agencija je sprovela 3 talasa istraživanja u 2020, 2021. i 2022. godini. Sve publikacije mogu se pronaći na web stranici NVO 35 mm.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora