DeFacto Consultancy

Ova publikacija nastala je u okviru projekta “Strengthening capacities of Parliament’s
administration to prepare and evaluate public policies based on data
analysis”. Prikupljanje i obrada podataka neophodan je preduslov za pripremu
kvalitetne osnove za donošenje odgovarajućih i djelotvornih javnih politika. Prvi
korak ka tome je da podaci budu dostupni, a drugi da na kvalitetan način budu
obrađivani.

Ovaj priručnik je razvijen kako bi zadovoljio potrebe istraživača u sektoru za istraživanje Skupštine Crne Gore, pružajući im jednostavan i praktičan vodič za korišćenje jednog od najpopularnijih softverskih paketa za analizu i obradu podataka, SPSS (zvanično poznat kao IBM SPSS Statistics). Vjerujemo da će takođe biti od vrijednosti i drugim istraživačima u javnom i nevladinom sektoru, studentima i svima koji se bave empirijskom analizom društvenih procesa.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora