Prezentovani nalazi istraživanja o kulturnim potrebama i praksama stanovnika opštine Herceg Novog

Agencija za istraživanje javnog mnjenja DeFacto Consultancy je, za potrebe Sekretarijata za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi, sprovela kvantitativno istraživanje o kulturnim potrebama i praksama stanovnika na uzorku od 809 ispitanika koji imaju prebivalište u tom gradu.

Izvršni direktor agencije DeFacto Consultancy, Stevan Kandić, predstavio je u utorak, 7. decembra 2021. godine, glavne nalaze istraživanja sprovedenog tokom septembra i oktobra ove godine, uz primjenu CATI (Computer-assisted telephone interviewing) tehnike.

Gotovo dvije trećine, odnosno 59.1% građana Herceg Novog je u potpunosti ili donekle zadovoljno kulturnom ponudom grada, pokazali su rezultati istraživanja, koji će biti osnova za izradu Strategije razvoja kulture grada.

Sekretarka za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić Pištalo
je, na javnog prezentaciji rezultata, navela da se prvi put putem sprovođenja istraživanja obrađuju podaci od interesa za upravljanje u oblasti kulture.

Izvršni direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja DeFacto Consultancy, Stevan Kandić, saopštio je da su u načelu građani Herceg Novog zadovoljni kulturnom ponudom.

“Normalno, vide i određene nedostatke, finansijske i one uzrokovane pandemijom, ali u načelu je njihova percepcija povoljna″, kazao je Kandić.

On je objasnio da je upitnik obuhvatio tri cjeline- kulturne prakse i percepcije prije pandemije, za vrijeme pandemije prošle i ove godine, kao i opšte podatke o navikama i korišćenju slobodnog vremena.

Na pitanje da li se kulturna ponuda Herceg Novog u protekle četiri godine poboljšala, pogoršala ili ostala ista, nešto više od dvije petine ispitanika smatra da je kulturna ponuda ostala na istom nivo, a 36.2% ispitanika smatra da je ponuda bolja ili mnogo bolja.

Najposjećenija manifestacija je Praznik mimoze, koji je prije pandemije gotovo pola ispitanika posjetilo svake godine više puta, a preko 75% ispitanika svake godine bar po jednom. Na drugom mjestu po posjećenosti je Hercegnovski filmski festival, a na trećem Trg od knjige.

Ispitanici su prepoznali da je Kuća nobelovca Iva Andrića pozitivno doprinijela ponudi grada, te je i dobila bolju ocjenu rada u odnosu na ostale ustanove kulture.

Kao najveće izazove i probleme za kulturu u Herceg Novom u ovom trenutku ispitanici navode pandemiju virusa korona, nedostatak sadržaja, finansiranje i nedovoljnu osviješćenost ljudi za kulturne sadržaje.

Ispitanici su naveli da kulturnoj ponudi Herceg Novog najviše nedostaju: koncerti kvalitetnije muzike (26.6%), pozorišne predstave (9.1% ), bioskop i filmske premijere (5.1%).

Kada je u pitanju muzički ukus, najveći broj ispitanika, njih 28.6% , sluša domaći pop, 20.6% stanovnika sluša folk/narodna koju sluša, treći najzastupljeniji odgovor ispitanika je da slušaju sve žanrove, što navodi 13%, dok njih 10,2% sluša domaći rok.

Kućnu biblioteku sadržaja do 100 knjiga posjeduje 46% ispitanika, a sa 100 do 400 knjiga njih 26.1%. Podaci pokazuju da što su obrazovni nivo ispitanika i primanja domaćinstva viši, to ispitanici imaju sadržajniju kućnu biblioteku.

Na otvoreno pitanje šta preporučuju gostima Herceg Novog da obiđu, najveći broj ispitanika naveo je Stari grad, 20.1% i tvrđave, 17.2% .

Anketa je bila prilika i da ispitanici ocijene jedan novi predlog u ponudi – besplatne turističke ture koje bi vodili studenti na volonterskoj osnovi ili uz finansijku pomoć Opštine, dok bi glavni dio njihove “zarade” predstavljao bakšiš. Ovakva praksa već postoji u mnogim evropskim gradovima, a podaci pokazuju da bi bila dobrodošla i u Herceg Novom – 90,8% ispitanika smatra da bi to bila dobra dopuna kulturnoj ponudi.

U dijelu koji se odnosi na informisanje o kulturnoj ponudi, 62% ispitanika je donekle ili u potpunosti informisano. Najčešći izvori informisanja su: online portali, lična poznanstva, TV i radio stanice, kao i zvanična fejsbuk strana i portal Opštine Herceg Novi.

Dio upitnika ticao se načina na koji građani Novog provode slobodno vrijeme, imajući u vidu da je upravo taj aspekt od izuzetnog značaja za kreiranje programa kojima treba dopuniti kulturnu ponudu.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora