Objavljena studija Shared Futures: Youth Perceptions on Peace in the Western Balkans

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), objavio je studiju Shared Futures: Youth Perceptions on Peace in the Western Balkans, u saradnji sa Populacionim fondom UN (UNFPA) i Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih (RYCO).

Za potrebe studije, sprovedeno je regionalno istraživanje u kojem je učestvovalo više od 5,400 mladih, a agencija DeFacto Consultancy sprovela je prikupljanje podataka za Crnu Goru.

“Shared Futures” dio je projekta „Supporting the Western Balkans’ Collective Leadership on Reconciliation“, čiji je cilj izgradnja kapaciteta i stvaranje zamah za RYCO u osnaživanju mladih da učestvuju u donošenju javnih odluka koje utiču na njihove živote, kao i da ojača sposobnost mladih ljudi da budu faktor u građenju i održavanju bezbjednih i miroljubivih okruženja za njih same i za njihove zajednice.

Stavovi mladih i glavni nalazi istraživanja koji se odnose na Crnu Goru, ali i region, dostupni su na:

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora