Konkurs za anketare

DeFacto Consultancy – Agencija za istraživanje javnog mnjenja raspisala je konkurs za anketare koji će biti uključeni u projekte koji se sprovode na terenu.

Kriterijumi za poziciju anketara podrazumijevaju da je osoba punoljetna, komunikativna i da ima završenu najmanje osnovnu školu.

Konkurs se odnosi na osobe iz svih opština Crne Gore, osim Podgorice.

Više informacija se mogu dobiti na 067 226 392.

Zainteresovani mogu poslati prijavu putem mail-a office@defacto.me