Konkurs za anketare

DeFacto Consultancy – Agencija za istraživanje javnog mnjenja raspisala je konkurs za anketare koji će biti uključeni u projekte koji se sprovode na terenu.

Kriterijumi za poziciju anketara podrazumijevaju da je osoba punoljetna i da ima završenu srednju stručnu spremu.

Konkurs se odnosi na osobe iz Bara, Bijelog Polja, Cetinja, Kotora i Žabljaka.

Više informacija se mogu dobiti na 067 226 392.

Zainteresovani mogu poslati prijavu putem mail-a office@defacto.me