Politikon Network

Projekat je sproveden za potrebe crnogorskog think tank-a “Politikon network”. Ispitivanje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1004 ispitanika, korišćenjem CAPI tehnike. Upitnik se sastojao od tema vezanih za percepciju javne uprave, građansko učešće u političkom odlučivanju, percepciju korupcije i percepcije vezane za izgradnju autoputa Bar-Boljare.

© 2021. DeFacto Consultancy. Sva prava zadržana.
Adresa

Poslovno-logistički centar Morača,
8. Marta, broj 55
Podgorica, Crna Gora