Nova članica DeFacto tima

DeFacto timu se pridružila Valentina Ostojić.


Valentina je završila osnovne i specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Usavršavala se dvije godine u inostranstvu, na Univerzitetu u Ljubljani u Sloveniji i Hajdelberg Univerzitetu u Njemačkoj. Tokom studija bila je dobitnica mnogih stipendija i nagrada kao što su nagrada za najboljeg studenta osnovnih studija, dvije stipendije Fondacije Konrad Adenauer i četri stipendije Ministarstva prosvjete za najbolje studente.


Valentina je bila članica ekspertskog tima za evaluaciju akcija iz programa IPA II u Crnoj Gori, a više puta je stažirala u nevladinom sektoru kao saradnica na istraživanjima javnih politika.


Trenutno je na magistarskim studijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, a prethodne godine izabrana je za Mladu Evropsku Ambasadorku Crne Gore sa mandatom do 2024. godine.

U DeFactu Valentina koristi svoja stečena znanja kako bi se usavršavala u oblasti kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja, statistike i analize podataka.