Mi smo DEFACTO PROFESIONALNI POSVEĆENI POUZDANI OBJEKTIVNI

kratko

o kompaniji.

DeFacto Consultancy je agencija specijalizovana za istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnjenja, politički i biznis konsalting, osnovana 2008. godine u Podgorici. Širok spektar istraživanja realizovanih u prethodnom periodu, te stručne reference članova tima garantuju pouzdanost, sistematičnost i objektivnost dobijenih rezultata istraživanja.

Na tržištu, DeFacto se izdvaja po tome što svakom projektu pristupa sa jedinstvenom pažnjom od dizajna istraživanja do njegove realizacije, pri tom posebno vodeći računa da se podaci prikupljaju i obrađuju u skladu sa uporednim iskustvima ili već definisanim indeksima i načinima mjerenja. DeFacto koristi bogato naučno iskustvo članova tima kako bi svojim klijentima obezbijedio proizvod u skladu sa najvišim istraživačkim standardima u Evropi i svijetu. Članovi tima neprekidno rade na sopstvenom usavršavanju u istraživačkim tehnikama i praćenju savremenih trendova kada je ova oblast u pitanju.Politički konsalting je jedan od najvažnijih segmenata ponude agencije DeFacto. Kompletan politički konsalting koji pružamo, podrazumijeva:

 • Ispitivanje rejtinga političara i političkih stranaka;
 • Istraživanje i analize rezultata političkog subjekta na političkom tržištu;
 • Implementaciju rezultata, strateško i operativno planiranje;
 • Razvoj komunikacione strategije i izgradnja imidža;
 • Odnosi sa javnošću (eksterni i interni PR);
 • Treninzi i edukacija;
 • Predizborna i postizborna istraživanja;
 • Exit polls;
 • Ispitivanje povjerenja građana kada su u pitanju važne društvene institucije;
 • Ispitivanje percepcije u vezi sa pojedinim, aktuelnim, društvenim temama;
 • Razvoj strategije djelovanja poltičkih partija.

DeFacto Consultancy nudi niz usluga sa ciljem unapređenja uspjeha kompanije na tržištu. Između ostalog:

 • Istraživanje zadovoljstva klijenata i kupaca;
 • Istraživanja za potrebe segmentacije tržišta;
 • Istraživanja za potrebe određivanja cijene;
 • Istraživanja za potrebe oglašavanja;
 • Istraživanje koncepta i razvoja proizvoda;
 • Monitoring medija, press clipping.

De Facto samostalno i za potrebe svojih klijenata sprovodi brojna istraživanja društvenih fenomena. Između ostalog:

 • European Values Survey (EVS) - je veliko longitudinalno istraživanje o osnovnim ljudskim vrijednostima koje obuhvata više zemalja. Pokrenuto je 1970. godine i u to vrijeme je vođeno neformalnom grupomom akademika. Crna Gora, po prvi put, dobija poziv da se pridruži ovom važnom naučnom poduhvatu 2008. godine. DeFacto Consultancy agencija je u procesu dobijanja punopravnog članstva u EVS, što znači da će agencija sprovesti ovo istraživanje u Crnoj Gori u narednom talasu (2017).
 • Comparative Study of Electoral Systems (CSES) - je međunarodni program istraživanja izbora i izbornog ponašanja koji uključuje više od pedeset država širom svijeta. Crna Gora je bila uključena u četvrti modul (2011-2016) koji se fokusira na pitanja kao što su distributivne politike i socijalna zaštita. Istraživanje je podstaknuto trenutnom ekonomskom krizom i politikom državnih ograničenja budžeta.
 • Individualna filantropija u Crnoj Gori, FAKT Decembar 2012;
 • Projekat: Svijet koji želimo 2015, za potrebe UNDP-a, Decembar 2012-Mart 2013;
 • Istraživanje o percepcijama javnosti i komuniciranju procesa evropskih integracija u Crnoj Gori, UNDP i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Novembar, 2013;
 • Istraživanje o odnosu javnosti prema Zakonu o konfliktu interesa odnosno Zakon o sukobu interesa, Komisija za sprječavanje sukoba interesa, Decembar 2013;
 • Conceptions and misconceptions about NATO among young people in Montengro, American Embassy in Montenegro, October – January 2014/2015;
 • Strenghtening capacities of Parilament's administration to prepare and evaluate public policies based on data analysis; British Embassy, October-March 2014/2015;
 • Developing sustainable energy use in Montenegro, EPTISA Servicios de Ingenieria S.L., July 2015.

DeFacto Consultancy ima tehnički tim programera i dizajnera koji nudi usluge:

 • Razvijanje aplikacija za konkretne zahtjeve;
 • Software i hardware podrška;
 • Vizuelizacija podatka;
 • Dizajn i produkcija;
 • Tehnička administracija.
0
Članova DeFacta
0
Dostupnih anketara u svim opštinama u Crnoj Gori
0
Spoljnih saradnika
0
Prostorije: DeFacto kancelarijom i CATI centrom

Naše

Usluge.

Kvalitativna metoda istraživanja

Team Member

Analiza slučaja podrazumijeva dubinsko ispitivanje jednog jedinog slučaja. Po prirodi je idiografski i u osnovi deskriptivan. Cilj analize je prikupljanje velikog broja informacija o određenom fenomenu koji često reflektuje društvene prakse, institucionalne mehanizme i društvene obrasce.

U okviru analize slučaja, De Facto sprovodi evaluacije programa koji predstavljaju sistematsku provjeru dostignuća tokom trajanja i/ili na kraju određenog programa/projekta sa ciljem unaprjeđenja implementacije budućih programa/projekata. U okviru ovog metoda evaluatori blisko sarađuju sa osobljem koje rukovodi programom kako bi dizajn evaluacije bio što bliži potrebama konkretnog projekta.

Analiza slučaja

Team Member

Ove studije su prilagođene da pomognu kompanijama da povećaju efikasnost svojih projekata i programa. To uključuje analizu kapaciteta klijenta da uspješno implementiraju određeni projekat, imajući u vidu pravne, ekonomske, tehničke i druge faktore. Ova usluga je posebno zanimljivo malim i srednjim preduzećima jer omogućava vrednovanje mogućih pozitivnih i negativnih efekata projekta prije nego ulože financijska i druga sredstava.

Studije održivosti

Team Member

Fokus grupe predstavljaju kvalitativni metod istraživanja koji omogućava da se dobiju otvoreni odgovori od učesnika u grupnom razgovoru. Ovom metodom istraživač može da dobije jasniji uvid u način razmišljanja, ideje i osjećanja sagovornika o odrešenoj temi, što nije moguće putem kvantitativnih metoda. Cilj ove metode je da podstakne otovernu konverzaciju među učesnicima u formi polu-struktuiranog grupnog intervjua.

Fokus grupe

Team Member

Intervjuom kao kvalitavnim istraživačkim metodom nastoji se opisati značaj određene teme u svjetonazoru sagovornika. Glavni zadatak u intervjuu je razumjeti značenje onoga što sagovornik saopštava. Postoji nekoliko načina kako se intervju može koristiti kao kvalitativna istraživačka metoda: Neformalni razgovor; Nestruktuirani intervju; Polu-strukturirani intervju; Struktuirani intervju.

Intervjui

Kvantitativna metoda istraživanja

Team Member

Ovaj oblik je poznat i kao neposredno intervjuisanje i najstarija je i najčešće korišćena metoda prikupljanja podataka. Ima nekoliko važnih prednosti u odnosu na druge metode koje se koriste za prikupljanje podataka. U situacijama kada ispitanik želi da pojasni svoj odgovor, ili traži pojašnjenje za određeno pitanje, prisustvo anketara je od neprocjenjivog značaja.

Face-to-Face istraživanje javnog mnjenja

Team Member

Tokom dvadesetog vijeka metode istraživanja su dodatno unaprijeđene zahvaljujući tehnološkom napretku koji je doveo do toga da je danas obrada podataka gotovo u potpunosti kompjuterizovana. Konkretno, tehnologija je napravila i revoluciju u načinu na koji se istraživanja sprovode – prvo prikupljanje podataka preko meil-a sprovedeno je 80-ih godina prošlog vijeka, a prvo kompletno istraživanje u virtuelnom svijetu je urađeno 90-ih godina.

On-line i istraživanja putem elektronske pošte

Team Member

CATI je telefonsko intervjuisanje koje se sprovodi uz pomoć kompjutera što ubrzava proces prikupljanja podataka. Naime, intervjuer unosi prikupljenje podatke direktno u za to pripremljenu aplikaciju koja generiše datoteku.

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Team Member

CAPI je tehnika istraživanja u kojoj ispitanik ili anketar koristi računar da odgovori na pitanja. Klasifikovana je kao lična tehnika intervjua jer je obično anketar prisutan i ima ulogu domaćina i vodi ispitanika kroz proces.

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

Radni

kapaciteti.

podaci za 2015. godinu

0
Klijenata
0
+
telefonskih poziva
0
Broj intervjua
0
Biznis kontakata

Klijenti o

defactu.

Zadovoljstvo postojećih kupaca je važan dio našeg poslovanja.

"Istraživanje tržišta je jedan od najvažnijih aspekata našeg poslovanja i zbog toga takav zadatak želite da povjerite pouzdanoj kompaniji. Defacto se pokazao upravo takvom: pouzdanom, efikasanom kompanijom koja je posvećena klijentima. Obavljaju svoje zadatke na vrijeme i rade odličan posao!"

VG Group

"DeFacto je izuzetan zbog svoje sposobnosti da sarađuje i u potpunosti razumije ideje i zahtjeve svojih partnera. Uz savršenu kombinaciju stučnosti, motivacije i energije njegovih istraživača, odradili su izvrstan posao za Građansku alijansu."

Građanska alijansa

Vaša organizacija je naš pouzdan partner na putu do korisnih informacija bitnih za rad u parlamentarnoj administraciji. Posebno su interesantna iskustva u vezi sa statističkom obradom i analizom podataka, kao i druge obuke usmjerene na unapređenje istraživačkih vještina. Cijenimo vaš profesionalizam, odgovornost i spremnost da na kvalitetan način odgovorite na naše zahtjeve.

Skupština Crne Gore

Zadovoljni

klijenti.

Kontaktirajte

nas.

Možete nas naći

Naša lokacija


Marka Miljanova 46/36
81000 Podgorica, Crna Gora

Naš e-mail i telefon

Kontakt


E: office@defacto.me
P: +382 / 77 272-043

U kancelariji smo

danima


Po-Pe: 9:00-16:00
S-N: Ne radimo

Tražimo

anketare.