Politička istraživanja

Aktivno bavljenje politikom nije samo trenutni angažman, već je to dugotrajan proces određenog političkog subjekta kroz sva njegova tržišna kretanja u uslovima takmičarskog pozicioniranja na slobodnom ekonomskom i političkom tržištu. Politički konsalting je jedan od najvažnijih segmenata ponude agencije DeFacto. Kompletan politički konsalting koji pružamo, podrazumijeva:

 • Ispitivanje rejtinga političara i političkih stranaka
 • Istraživanje i analize rezultata političkog subjekta na političkom tržištu
 • Implementaciju rezultata, strateško i operativno planiranje
 • Razvoj komunikacione strategije i izgradnja imidža
 • Odnosi sa javnošću (eksterni i interni PR)
 • Treninzi i edukacija
 • Predizborna i postizborna istraživanja
 • Exit polls
 • Ispitivanje povjerenja građana kada su u pitanju važne društvene institucije
 • Ispitivanje percepcije u vezi sa pojedinim, aktuelnim, društvenim temama
 • Razvoj strategije djelovanja poltičkih partija

Savjetodavne usluge koje stoje na raspolaganju političkom subjektu odnose se na preporuke utemeljene na empirisjkim podacima i mjerenjima u odnosu na to kako i kada intervenisati u određenim politički kompleksnim situacijama, te kako postupiti u slučaju nepredvidljivih odnosno, nepredviđenih političkih događaja, tokom izborne kampanje, ali i redovnog funkcionisanja partije. Profesionalni pristup u odnosu na klijenta je neutralan, bez političkih i ideoloških uticaja. 

Prethodni projekti

U prethodnom periodu, De Facto je sproveo sljedeća politička javnomnjenjska istraživanja:

 • Predizborno ispitivanje javnog mnjenja, za potrebe DPS-a, mart, 2009;
 • Predizborno ispitivanje javnog mnjenja, za potrebe SNP-a, mart-April, 2009;
 • Predizborno ispitivanje javnog mnjenja, za potrebe SDP-a, jun-Jul, 2009;
 • Predizborno ispitivanje javnog mnjenja, za potrebe SDP-a, decembar, 2009;
 • Predizborno ispitivanje javnog mnjenja, za potrebe SDP-a, mart, April, Maj 2010;
 • Predizborno ispitivanje javnog mnjenja, za potrebe SDP-a, mart, 2012;
 • Predizborno ispitivanje javnog mnjenja, za potrebe SDP-a, jun-Jul, 2012;
 • Predizborno ispitivanje javnog mnjenja, za potrebe Pozitivne Crne Gore, jun, 2012;
 • Predizborno ispitivanje javnog mnjenja, za potrebe Pozitivne Crne Gore, septembar, 2012;
 • Predizborno ispitivanje javnog mnjenja, za potrebe Bošnjačke stranke, septembar, 2012;
 • Komparativna studija izbornih sistema (CSES), inhouse, decembar, 2012;
 • Ispitivanje javnog mnjenja uoči Predsjedničkih izbora, za potrebe RTCG-a, mart 2013;
 • Predizborno ispitivanje javnog mnjenja, za potrebe SDP-a, novembar 2013 – mart 2014;

Navedeni projekti su podrazumijevali i političko savjetovanje u različitom obimu i obliku.