Tim

Osnovni De Facto tim čine:

Prof. Dr Miloš Bešić, glavni metodolog, profesor je sociologije i metodologije, specijalizovan za oblasti kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja u društvenim naukama, docent na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu i dugogodišnji glavni metodolog za istraživanja političkog javnog mnjenja koje kvartalno sprovodi nevladina organizacija CEDEM.

Miloš Bešić je bio programski direktor međunarodnog istraživanja European Value Study (European Value Study) koje je 2008. godine prvi put sprovedeno u Crnoj Gori, te koordinator Indeksa demokratije u Crnoj Gori. Bio je na čelu tima Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore koji je uspješno sproveo prvi Exit poll u Crnoj Gori tokom Parlamentarnih izbora 2012. godine. Takođe, bio je dio tima koji je sproveo prvo postizborno istraživanje po metodologiji Comparative Study of Electoral Systems (CSES) u Crnoj Gori.

Polja njegovog akademskog interesovanja su sociologija (posebno teme porodica i religija), politička sociologija (posebno pitanje povjerenja u institucije) i metodologija društvenih istraživanja.

Bavi se političkim konsaltingom. 

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Mr Pavle Gegaj, konsultant, magistrirao je u oblasti kvantitavnih metoda istraživanja. Pavle Gegaj je doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a dugo godina je bio angažovan kao saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka, na kursevima koji se bave kvantitativnim metodama istraživanja.

Posjeduje iskustvu u radu na brojnim projektima koji su uključivali uzorkovanje, prikupljanje podataka, modeliranje, i analizu. Bio je član tima koji je realizovao prvi Exit poll u Crnoj Gori 2012. godine.

Trenutno radi kao izvršni direktor i glavni investicioni savjetnik u brokerskoj kući Bull & Bear, i kao broker, diler i investicioni savjetnik u PLC-u, najvećoj investicionoj firmi u Crnoj Gori.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Dr Olivera Komar, konsultantkinja, docent je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, na nekoliko predmeta, uključujući: Savremene političke sisteme (I i II), Političko ponašanje, Politički marketing, Političko komuniciranje i Teorije i metode komparativne politike. Olivera Komar je crnogorska predstavnica u COST projektu True European Voter; saradnica na projektu European Value Study i saradnica na prvom Exit poll istraživanju u Crnoj Gori. Koordinirala je prvo CSES istraživanje u Crnoj Gori 2012. godine.

Autorka je niza objavljenih članaka iz oblasti izbora i izbornih sistema, partija i partijskih sistema, te političkog ponašanja. Posebno se bavi pitanjem rodne problematike u oblasti političkog odlučivanja. 

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Iva Malesević, izvršni direktor, trenutno na magistarskim studijama Univerziteta Crne Gore, program političkih nauka. Bachelor diplomu stekla je na istom fakultetu. Prije nego što je postala član DeFacto tima, radila je na projektu čiji je cilj bio osnivanje prvo studentskog medija u Crnoj Gori. Suosnivač je studentskog radija Krš i NVO Safra, studentske organizacije koja promoviše urbanu kulturu i slobodu medija.

Kontakt : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Nemanja Stankov, saradnik u istraživanjima, trenutno na magistarskim studijama Centralno-evropskog univerziteta u Budimpešti na programu političkih nauka. Bachelor diplomu stekao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Prije nego što je postao član DeFacto tima, sarađivao je na nekoliko projekata, uključujući Evaluaciju Komunikacione strategije za process evropskih integracija 2010-2014. Suosnivač je i izvršni direktor nevladine organizacije SAMS, studentske organizacije koja je realizovala nekoliko međunarodnih projekata.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Slaven Živković, saradnik u istraživanjima, trenutno na magistarskim studijama Fakulteta političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, program političke nauke. Na istom fakultetu je stekao Bachelor diplomu. Još kao student osnovnih studija objavio je rad u fakultetskom časopisu Civis (Civis, vol. 3)  Radio je na nekoliko projekata za agenciju DeFacto gdje je trenutno je zaposlen kao pripravnik.

Suosnivač je studentske nevladine organizacije SAMS. Veliki je zaljubljenik u šah.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Stevan Kandić, saradnik u istraživanjima, student je specijalističkih studija Fakulteta političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, na kojem je i stekao Bachelor diplomu. Radio je na nekoliko projekata za agenciju DeFacto, gdje je trenutno zaposlen kao pripravnik.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Marija Čvorović, saradnica u istraživanjima, studentkinja specijalističkih studija Fakulteta političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. Bachelor diplomu stekla je na istom fakultetu. Radila je na nekoliko projekata za agenciju DeFacto, gdje je trenutno zaposlena kao pripravnica.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  

 

Pored stalnog tima, De Facto po potrebi angažuje veliki broj eksternih saradnika i ima razvijenu stalnu mrežu anketara.