Standardi verifikacije validnosti istraživanja

Agencija De Facto Consultancy nakon obavljenog terenskog prikupljanja podataka obavlja postupak verifikacije kako bi se osigurao kvalitet prikupljenih podataka. Pored logičke kontrole svih prikupljenih anketa, vrši se i provjera najmanje 10% obavljenih ispitivanja. 

U postupku verifikacije koriste se, po pravilu, dvije procedure:

  • Pozivanje telefonom slučajno izabranih ispitanika,
  • Direktni odlazak na adresu ispitanika.

Druga grupa tehnika bazirana je na logičkoj kontroli validnosti upitnika pri čemu se provjerava konzistentnost i logička veza odgovora u pojedinačnim upitnicima.