Klijenti

DeFacto Consultancy nudi širok spektar usluga čiji su klijenti u dosadašnjem periodu bili iz najrazličitijih oblasti. Neki od klijenata De Facto-a u prethodnom periodu su bili:

 • Parlamentarne političke partije u Crnoj Gori:
 • Socijaldemokratska partija Crne Gore,
 • Pozitivna Crna Gora,
 • Socijalistička narodna partija,
 • Bošnjačka stranka,
 • Uprava za kadrove Vlade Crne Gore,
 • Ministarstvo turizma Crne Gore,
 • Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore,
 • Nacionalna turistička organizacija Crne Gore,
 • Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNEP,
 • Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP,
 • NECKOM, privatna firma,
 • Hypo Alpe Adria banka Srbija,
 • Društvo za tehničku saradnju Njemačke GTZ,
 • FAKT, nevladina fondacija,
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.