srijeda, 26 avgust 2015 09:51

Izdata nova knjiga

Fakultet za družbene vede je izdao novu knjigu The Development of Civil Society in the Countries on the Territory of the Former Yugoslavia Since the 1980s. 

Ova knjiga predstavlja prije svega eksplorativnu studiju do sada malo izučavanog aspekta socio-političke dinamike na teritoriji bivÅ¡e Jugoslavije od 1980. godine. Čini je bazična analiza osnovnih karakteristika i faktora razvoja civilnog druÅ¡tva sprovedena od strane domaćih autora. Osnovna nit koja povezuje radove sadržane u monografiji je veza između razvoja modernog civilnog druÅ¡tva i varijacija u procesu demokratske tranzicije na teritoriji bivÅ¡e socijalističke Jugoslavije. 

Knjizi se može pristupiti preko linka: http://bit.ly/1KjGZkw