petak, 19 maj 2017 08:45

Istraživanje „Otpornost mladih na radikalna i ekstremna ponašanja u Crnoj Gori“

Objavljeno je istraživanje "Otpornost mladih na radikalna i ekstremna ponašanja u Crnoj Gori", koje su realizovali nevladina organizacija Forum MNE u saradnji sa De Factom.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od novembra 2016. godine do januara 2017. godine, uz podršku Direktorata za mlade (Ministarstvo sporta) a u okviru projekta Prevencija radikalizma mladih na sjeveru Crne Gore kroz omladinski rad, koji sprovodi Forum MNE uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Istraživanjem se pokušalo odgovoriti na nekoliko pitanja, među kojima su: koji su to glavni agensi socijalizacije u Crnoj Gori? da li i koliku distancu prema različitostima (nacionalnim, vjerskim, seksualnim...) imaju mladi u Crnoj Gori? Da li su mladi, i u kojoj mjeri, religiozni, te kakav stav imaju prema drugim religijama?

Istraživanje je realizovano kvalitativnim tehnikama, i to:

- 14 fokus grupa sa srednjoškolcima u Plavu, Rožajama, Beranama, Ulcinju, Herceg Novom, Nikšiću i Podgorici);

- 7 polu-struktuiranih intervjua sa predstavnicima institucija, vjerskih organizacija, i nevladinog sektora.

U prilogu možete pronaći izvještaj sa glavnim nalazima istraživanja.