srijeda, 17 avgust 2016 14:49

Istraživanje o Programu stručnog osposobljavanja

DeFacto Consultancy u saradnji sa ADP-Zidom sprovodi istraživanje o uspješnosti Programa za stručno osposobljavanje visokoškolaca. Anketa se sprovodi s ciljem da utvrdi šta bivši korisnici Programa stručnog osposobljavanja misle o  Programu - njegovim prednostima, manama i krajnjim dometima.

Podaci iz dosadašnjih urađenih anketa govore da:

  1. Svaki treći korisnik Programa nije imao svoj radni sto, dok svaki osmi nije imao sopstvenu stolicu;
  2. Polovina korisnika Programa tvrdi da im na poslu nije bio obezbjeđen sopstveni računar;
  3. Godišnji odmor nije mogao da uzme svaki šesti korisnik Programa, a svaki peti je imao dozbvolu da ne dolazi na posao.
Ukoliko ste završili ovaj program, molimo Vas da date svoj doprinos i popunite anketu koja  je dostupna na linku.