utorak, 19 maj 2015 13:52

Šta mislite o vožnji bicikala?

 

U susret XX Critical mass/u, Biciklo.me i Defacto su sproveli istraživanje koje je za predmet imalo vožnju bicikla u Podgorici.

Istraživanje je imalo dvije ciljne populacije:
- Stanovnike gradskog dijela Podgorice,
- Podgrupu koju čine tzv. zainteresovani i entuzijasti.

„Uloviti“ obje grupe bilo je veoma važno. Sa jedne strane interesovali su nas stavovi i prakse građana Podgorice, tj. koliko se na nivou grada vozi biciklo, kakve prakse i stavove stanovnici imaju kada su u pitanju zdravi stilovi života, šta misle o ideji da se one promovišu, uviđaju li potrebu za tim i sl. Pošto bi u reprezentativnu grupu od 400 ispitanika slučajnim odabirom ušlo relativno malo onih koji su entuzijasti po ovom pitanju kreirali smo jedno istraživanje samo za njih. Ovo nam je omogućilo i da poredimo ove dvije grupe ljudi.

Pogledajte rezultate u prilogu.