srijeda, 22 jun 2016 12:07

Balkanski barometar

Balkanski barometar Regional Cooperation Council

Nezaposlenost, loša ekonomska situacija i korupcija najvažniji su problemi u Crnoj Gori i regionu- pokazao je Balkanski barometar, istraživanje koje godišnje sprovodi Savjet za regionalnu saradnju (RCC).

Barometar pokazuje mišljenje 7,000 građana i 1,400 kompanija u 7 zemalja Jugoistočne Evrope (Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo i bivša jugoslovenska republika Makedonija) o širokom spektru problema koji se tiču političke, socio-ekonomske i poslovne klime, kao i infrastrukture, vladavine prava i drugim pomacima u regionu.

Odgovore na ova pitanja u Crnoj Gori prikupio je De Facto razgovarajući sa 1000 građana i 200 predstavnika poslovnog sektora.

Balkanski Barometar je moćan alat koji zaokružuje stavove javnosti, kao i poslovne zajednice o raznim pitanjima. On pruža niz korisnih statističkih podataka o ekonomijama Jugoistočne Evrope, što omogućava direktno poređenje sa prethodnim istraživanjima, kao i saznanja koja mogu pomoći u analizi glavnih društveno - ekonomskih trendova u regionu, identifikovanje gorućih pitanja i oblikovanje buduće politike.

Cjelokupno istraživanje, javnog i biznis sektora, dostupno je na sajtu Savjeta za regionalnu saradnju.