Istraživanje vrijednosti Evrope

Istraživanje vrijednosti Evrope (EVS) je 40-godišnja studija o individualnim i socijalnim vrijednostima. Rezultati pružaju uvid u ideje, vjerovanja, sklonosti, stavove, vrijednosti i mišljenja građana širom Evrope.

EVS je počeo 1981. godine, kada je intervjuisano hiljadu građana u državama članica Evrope koristeći standardizovane upitnike. Svakih devet godina, istraživanje se ponavlja u sve većem broju zemalja.

EVS u Crnoj Gori

Rezultate EVS-a možete preuzeti ovdje: http://www.defacto.me/me/baze-podataka.html

Centralno istraživačko pitanje je da li se vrijednosti mijenjaju u modernom evropskom društvu, u kojoj mjeri i u kom pravcu. Ideja je da se naše osnovne vrijednosti mijenjaju kao odgovor na ekonomski i socijalni razvoj.

Poslednji, četvrti talas EVS-a bio je 2008/2009 godine i uključio je 46 Evropskih zemalja, među kojima i Crnu Goru. Ukupno 70, 000 ljudi u Evropi je intervjuisano.

Peti talas počinje 2017. godine i namjerava da ima istu široku pokrivenost svih zemalja Evrope. De Facto Consultancy bi trebalo da realizuje EVS istraživanje na teritoriji Crne Gore u ovom talasu.

Novi krug EVS-a je od vitalnog značaja za razumevanje da li se (ili ne) dešavaju promjene. Rasprava o vrijednostima je posebno aktuelna sada, dolaskom znatnog broja neevropskih imigranata i razvojem društava koja su multikulturalna.

Da li će Evropski projekat i masovne imigracije podstaći kulturni i etnički konflikt ili ne, jedno je od najvažnijih pitanja našeg vremena.

Da li se vrijednosti Evropljana mijenjaju?

Ključno pitanje za naučnike i donosioce političkih odluka je da li se proširena populacija Evropske Unije približava u svojim vrijednosnim orijentacijama. Jedan argument je da će vrijednosti približiti kako ekonomska i kulturna globalizacija dovede do homogenizacije kulture.

Pitanje kako i zašto se vrijednosti mijenjaju je značajno, jer vrijednosti pokazuju ono što je ljudima važno. Identifikacijom onoga što se prepoznaje kao vrijedno, vrijednosti pomažu konstituisanje kulture.

Centralno istraživačko pitanje je da li se vrijednosti mijenjaju u modernom evropskom društvu, u kojoj mjeri i u kom pravcu. Ideja je da se naše osnovne vrijednosti mijenjaju kao odgovor na ekonomski i socijalni razvoj.

Alternativan pogled je da se vrijednosti fragmentiraju. Evropljani biraju svoje vrijednosti à la carte, konzumirajući uverenja i stavove kao što koriste robu. Ljudi mogu usvojiti personalizovane kombinacije vrijednosti, neke tradicionalne, neke moderne.

Naučni i javni značaj podataka

Podaci nam omogućavaju da proučavamo obrasce socijalnih, političkih, moralnih i vjerskih vrijednosti širom Evrope, da ispitamo koliko se takve vrijednosti dijele u različitim državama i da li se ove vrijednosti približavaju ili razilaze.

Glavni cilj istraživanja je da se kreira otvoreni izvor podataka. Naučno istraživanje (43%) i akademske studije (38%) se pominju kao najčešći razlozi preuzimanja podataka EVS-a.

pita-nova

Purpose of usage of EVS data (2015)

 

Struktura i metodologija

Projektom istraživanja Evropskih vrijednosti upravlja savjet nacionalnih direktora programa, koji raspravljaju opšte obrise projekta i odobravaju konačan upitnik i metod ankete.

Svako nacionalno istraživanje je u skladu sa smjernicama dizajniranim da obezbjede kvalitet i dosljednost:

  • Ispitanici su intervjuisani licem u lice za otprilike jedan sat. Upitnik je pažljivo sklopljen i preveden;
  • Posjete se ponavljaju a ispitanici su slučajno izabrani;
  • Nacionalno efektivna veličina uzorka je 1200 (u zemljama sa populacijom preko 2 miliona) i 1000 ( u zemljama sa populacijom iznad 2 miliona);
  • Nasumični uzorci pružaju punu pokrivenost ciljne populacije (osobe od 18 godina i stariji stanovnici u privatnim domaćinstvima, bez obzira na nacionalnost ili jezik);
  • Upitnik sadrži unapred klasifikovane varijable za obrazovanje, prihod, političke partije, religije i region, i otvorena pitanja za zanimanje, nacionalnost i jezik;
  • Sprovode se probni intervjui koji anketare pripremaju prije odlaska na teren.

Rezultati EVS-a su dostupni za obrazovne svrhe na posebnom sajtu: http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/