Društvena istraživanja

De Facto samostalno i za potrebe svojih klijenata sprovodi brojna istraživanja društvenih fenomena. 

Prethodna istraživanja

 • Grijanje solarnom energijom u Crnoj Gori, Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom i Ministrastvom održivog razovja Crne Gore, Jun-Oktobar 2009;
 • Razvoj metodologije za procjenu potrebe javne administracije za dodatnim edukacijama – Uprava za kadrove;
 • Razvoj instrumenata i metodologije za evaluaciju sprovedenih edukacija za javnu administraciju – Uprava za kadrove, Jul - Oktobar 2009;
 • Procjena potrebe javne administracije za dodatnim edukacijama – Uprava za kadrove, September – December 2009;
 • Stavovi crnogorskih studenata o korupciji na Univerzitetu, DeFacto Consultancy, Univerzitet Crne Gore, Decembar 2009;
 • Stavovi crnogorskih građana o diskriminaciji u Crnoj Gori, CEDEM , April 2010;
 • Stavovi mladih o evropskim integracijama, Defacto Consultancy, podržano od strane UNICEF-a, April-Maj 2010. Izvještaj je dostupan na sljedećoj adresi:http://www.unicef.org/montenegro/Stavovi_Izv_Eng_Final_with_Annex.pdf
 • Indeks kompetitivnosti kompanija u Crnoj Gori, Defacto Consultancy, UNDP, Jul/Novembar 2010. Izvještaj je dostupan na sljedećoj adresi: http://www.mf.gov.me/en/news/104429/Study-Competitiveness-of-Montenegrin-Economy.html.
 • Društvena odgovornost crnogorskih kompanija, Defacto Consultancy, UNDP, Septembar /Octobar  2010;
 • Stavovi građana Crne Gore o nezavisnoti pet godina kasnije, Defacto Consultancy, Daily Press, Maj 2011;
 • Etnička distance u Crnoj Gori 2011, Defacto Consultancy, CEDEM, Ministarstvo za ljudska prava, Jun 2011;
 • Evaluacija reformi u obrazovanju u Crnoj Gori, za potrebe FOSI-a, Januar 2012;
 • Stavovi građana Crne Gore o korupciji, UNDP, Decembar, 2012;
 • Individualna filantropija u Crnoj Gori, FAKT Decembar 2012;
 • Projekat: Svijet koji želimo 2015, za potrebe UNDP-a, Decembar 2012-Mart 2013;
 • Istraživanje o percepcijama javnosti i komuniciranju procesa evropskih integracija u Crnoj Gori, UNDP i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Novembar, 2013.
 • Istraživanje o odnosu javnosti prema Zakonu o konfliktu interesa odnosno Zakon o sukobu interesa, Komisija za sprječavanje sukoba interesa, Decembar 2013;

Publikacije

Ovdje možete pogledati neke od publikacija:

Mladi i evropske integracije, UNICEF

Kompetitivnost crnogorske ekonomije, UNDP