Komparativna studija izbornih sistema

CSES (Comparative Study of Electoral Systems - CSES) je međunarodni program istraživanja izbora i izbornog ponašanja u više od pedeset država širom svijeta. Zemlje koje učestvuju u ovom programu sprovode istraživanje po identičnom upitniku u periodu nakon održavanja izbora.  

Upitnik i plan istraživanja razvija CSES komitet za planiranje kojeg čine najpoznatiji naučnici iz oblasti izbornog ponašanja i politike. Nakon toga, terenski dio istraživanja sprovode nacionalni timovi u državama širom svijeta (lista članova komiteta za posljednji talas istraživanja je dostupna ovdje). 

Prvi talas istraživanja (1996 - 2001.) je bio fokusiran na tri opšte teme: uticaj izbornih institucija na ponašanje i razumijevanje određenih procesa od strane građana, prirodu političkih i društvenih rascjepa i evaluaciju demokratskih institucija i procesa. 

Drugi talas istraživanja (2001 - 2006.) je bio fokusiran na izbore kao mehanizam kontrole vlasti, način obezbjeđenja reprezentativnosti stavova i mišljenja građana, te njihovo zadovoljstvo demokratijom. 

Treći talas istraživanja (2006 - 2011.) se bavio percepcijama i ocjenama birača u odnosu na raznovrsnost izborne ponude. Cilj je bio utvrditi u kojoj mjeri politički sistem obezbjeđuje platformu za takmičenje između smislenih alternativa. Ovaj talas je istraživačima ponudio instrument za razumijevanje na koji način birači razlikuju političke partije, te kako kontekst utiče na ovo razlikovanje. 

Crna Gora se u istraživanje uključila u četvrtom talasu (2011 - 2016) koji u fokusu ima pitanja distributivne politike i socijalne zaštite. Cilj modula je da se poveća znanje i razumijevanje preferencija birača u smislu uticaja distrubucije bogatstva i primanja u periodu ometenog rasta, smanjivanja deficita i oskudice. Inspiracija za istraživanje bila je tekuća ekonomska kriza i državne politike štedne koje su aktuelizovane povodom nje. Ovo istraživanje je uključilo i posebnu bateriju pitanja sa ciljem istraživanja mobilizacije birača. 

CSES arhiva će se dopunjavati izbornim studijama do 2016. godine, a trenutno su dostupni podaci za prvih deset studija:

  • Austriju
  • Francusku
  • Irsku
  • Meksiko
  • Crnu Goru
  • Novi Zeland
  • Srbiju
  • Švajcarsku
  • Tajvan
  • Tajland

Izvor: Comparative Study of Comparative Systems